กิจกรรม ๘๐ ปีมหาราชินี และกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย

พิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น-ลูกในดวงใจ
กิจกรรมนักเรียน (รำถวายพระพร-ลิเกร์ฮูลู-อนาซีด)
และกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย – มอบเกียรติบัตรนักเรียน

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ณ หอประชุมโรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)